TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 7, ngày 25/3/2023  
Thông tin thư viện
29/10/2013 - 02:15:12 PM
TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO ADR CỦA BỆNH VIỆN BẠCH MAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2011
TRẦN NHÂN THẮNG
 TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá tình hình theo dõi, giám sát và báo cáo ADR tại Bệnh viện Bạch Mai; Tổng hợp, phân loại các ADR thu thập được theo: Nhóm tuổi, đường dùng thuốc, nhóm thuốc sử dụng, các biểu hiện lâm sàng, các tổ chức bị ảnh hư­ởng và các hậu quả để lại của ADR; Đối tượng nghiên cứu: Các bản báo cáo ADR, sổ ghi ADR và bệnh án của các đơn vị thuộc Bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn 2006 - 2011; Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên các bản báo cáo ADR và bệnh án; Kết quả và kết luận: Hoạt động theo dõi, giám sát, báo cáo ADR tại Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành thư­ờng quy. Trong giai đoạn 2006 - 2011, tất cả các đơn vị đều có báo cáo ADR với tổng số 2887 báo cáo, chiếm 0,5% so với số bệnh án; Báo cáo ADR của Trung tâm Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng chiếm tỷ lệ cao nhất (15,62%), tiếp theo là Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu (6,51%); ADR xảy ra ở tất cả các lớp tuổi. Trong đó, tỷ lệ gặp ADR cao nhất ở lớp tuổi 40 - 60 (24,35%); ADR gặp ở tất cả các đường dùng thuốc. Trong đó, 3 đường đưa thuốc gặp ADR nhiều nhất là: đường uống (35,89%), tiêm tĩnh mạch (34,74%) và truyền tĩnh mạch (15,86%); Các nhóm thuốc đều có thể gây ADR và tỷ lệ gặp ADR nhiều nhất ở nhóm thuốc kháng sinh (48,35%). Trong các kháng sinh, betalactam là nhóm thuốc có tỷ lệ ADR cao nhất (53,87%), tiếp theo là các quinolon (16,32%) và các aminosid chiếm 11,17%. Nhóm thuốc gặp ADR đứng thứ hai là các NSAID (16,7%); Các tổ chức cơ thể đều có thể bị ảnh hưởng bởi ADR. Trong đó, ADR thường gặp nhất là các rối loạn về da và mô dưới da (59,68%), tiếp theo là các rối loạn tổng quát cơ thể (13,2%); Đã ghi nhận 6 trường hợp gặp ADR nghiêm trọng dẫn đến tử vong, chiếm tỷ lệ 0,21%. Các biểu hiện của ADR có thể bình phục hoàn toàn sau khi được xử trí chiếm tỷ lệ 83,48%.

Từ khóa: ADR, Bệnh viện Bạch Mai

SUMMARY

Evaluaton report for ADR in Bach mai hospital during 2006-2011

Objective: Assess the monitoring, surveillance and reporting ADR at BachMaiHospital. ADR events were collected and classified by: patient age, drug administration route, drug classification, clinical manifestation, affected organs and ADR consequences;

Study subjects: the ADR reports, ADR records and medical records of units in BachMaiHospital between 2006 -2011; Methods: Retrospective study on the ADR reports and medical records. Results and conclusions: Monitoring, surveillance and reporting of ADRs have become regular activities at BachMaiHospital. In the period 2006-2011, ADRs were reported by all the units in the hospital with a total number of 2887 ADR reports, accounting for 0.5% of the medical records; and the proportion in the number of ADR reports from the Center of Allerology & Clinical Immunology was highest (15.62%), follwed by the Center of Nuclear Medicine & Oncology (6.51%). ADR occurs in all age groups with the highest percentage was in the age of 40-60 (24.35%). ADR encountered in all routes of administration. Among them, ADRs were most encountered by 3 routes as following: oral administration (35.89%), followed by intravenous injectiom (34.74%) and intravenous infusion (15.86%); All the drug groups can cause ADR and the highest ADR ratio encountered in antibiotic group (48.35%). Among antibiotics, beta-lactam drugs accounted for highest percentage (53.87%), followed by quinolon (16.32%) and amilosid drugs (11.17%). Followed antibiotic group in term of ADR was NSAID (16.7%). All the organs can be affected by ADR; Among them, the most common ADR disorders were occured in the skin and subcutaneous tissue (59.58%, following is disorders in the whole body in general (13.2%). Most of the ADRs recovered completely (83.48%), however there was 6 death from ADRs, accounting for 0.21% of ADR treatment record.

Keywords: ADR, BachMaiHospital

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm