TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 6, ngày 20/9/2019  
Thông tin thư viện
29/10/2013 - 04:18:10 PM
THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ
NGUYỄN THÚY QUỲNH, PHAN THỊ THÚY CHINH, TRẦN NHẬT LINH, PHẠM CÔNG TUẤN, Trường Đại học Y tế công cộng PHẠM XUÂN THÀNH, LƯƠNG MAI ANH Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế
 TÓM TẮT

Trước nguy cơ môi trường làm việc tồn tại nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho nhân viên y tế, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản pháp quy liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng chống bệnh nghề nghiệp (BNN) tại các cơ sở y tế (CSYT). Với phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính, nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả thực trạng và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến thực hiện các quy định chung về ATVSLĐ và phòng chống BNN tại các CSYT trực thuộc Bộ Y tế.

Có 48 trong số 73 CSYT trực thuộc Bộ Y tế tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy: 95,8% cơ sở đã thành lập Hội đồng BHLĐ; 97,8% cơ sở có tổ chức tập huấn cho NLĐ; 85,4% cơ sở thực hiện đủ các quy định về PCCC; 97,9% cơ sở có các máy móc, thiết bị, thiết bị điện đảm bảo cách điện, đầy đủ nhãn mác và có cơ cấu đóng cắt điện tự động; 95,8% cơ sở khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ; gần 90% cơ sở có trang bị BHLĐ cho NLĐ và có áp dụng các biện pháp cải thiện MTLĐ; 90% cơ sở có đăng ký và huấn luyện cho NLĐ sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; gần 80% cơ sở thực hiện đúng quy định về phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn; 97,6% cơ sở xử lý và tiêu huỷ chất thải rắn thông thường đúng quy định; 100% cơ sở có máy phát tia xạ, X- quang tổ chức huấn luyện sử dụng thiết bị an toàn cho NLĐ. Tuy nhiên, mức độ thực hiện không đồng đều giữa các nhóm cơ sở. Trong 3 nhóm cơ sở (CSKCB; CSNC và CSĐT), tỷ lệ cơ sở thực hiện đủ các quy định trong nhóm CSKCB là cao nhất, thấp nhất là nhóm CSNC.

Các yếu tố có liên quan đến thực trạng thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế gồm: Yếu tố về văn bản quy định; Sự quan tâm, nhận thức và ý thức của NLĐ, lãnh đạo và các cơ quan chức năng liên quan; Sự phối hợp trong thực hiện quy định về ATVSLĐ và phòng chống BNN; Công tác kiểm tra, giám sát và chế tài xử phạt; Các yếu tố về nguồn lực như kinh phí, cơ sở hạ tầng và nhân lực.

Từ khóa: an toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ sở y tế.

SUMMARY

Whereas many factors which affect health and occupational safety conditions for healthcare workers exist in the working environment, Ministry of Health has issued many legal documents on occupational health and safety (OHS) and prevention of occupational diseases in health facilities. With cross - sectional research design in combination with quantitative and qualitative research methods, the research was conducted to describe a situation of and identify factors related to the implementation of general OSH regulations and prevention of occupational diseases in health facilities under the Ministry of Health.

48 of 73 health facilities directly under the Ministry of Health participated into the research. Results showed that 95.8% of facilities established Labour Protection Council; 97.8% health facilities organised training on OHS for employees, 85.4% of facilities implemented the provisions of Fire & explosion control; 97.9% of facilities had machineries, equipments and electrical equipments with proper insulation, labels and automatic power switch; 95.8 of facilities organised periodic health examination for employees; Nearly 90% of facilities equipped their employees with personal protective equipment and applied labor protection measures to improve working environment; 90% of facilities registered and trained the employees to use equipment with stringent OHS requirements, nearly 80% of facilities complied on the regulation of classification, collection and transportation of solid waste, 97.6% of facilities treated and disposed solid waste in accordance with regulation; 100% of facilities with radiation and X-ray generators organised training courses for employees to use safety equipments. However, the level of performance is not uniform across different groups. In three groups of health facilities (health care facilities, research facilities, and education facilities), the rate of implementing the provisions is highest in the group of health care facilities, the lowest is in the group of research facilities.

Factors related to the implementation of OHS regulations in health facilities under Ministry of Health included: Factors related to regulations; Attention, perception and awareness of employees, leaders and concerned authorities; the coordination in implementing the provisions of the OHS and occupational disease prevention; Inspection, monitoring and sanctions; and financial resources, infrastructure and human resources.

Keywords: occupational health and safety, occupational diseases, health facilities.

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm