TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 6, ngày 20/9/2019  
Thông tin thư viện
29/10/2013 - 06:25:15 PM
NGHIÊN CỨU TÂM SINH LÝ TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CÁP TRONG NGÀNH BƯU ĐIỆN
TRỊNH HOÀNG HÀ Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
  TÓM TẮT

Nghiên cứu cắt ngang có so sánh được tiến hành trên 72 công nhân Cáp điện thoại và 30 đối tượng đối chứng trong ngành Bưu điện.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự giảm sút có ý nghĩa thống kê của các chỉ tiêu tâm sinh lý của công nhân Cáp điện thoại ở trước ca so với sau ca lao động: Trí nhớ từ 7,71±1,53 chữ số giảm còn 5,59±1,69 chữ số; Chú ý từ 539,30±134,02 chữ cái giảm còn 469,23±193,27 chữ cái; Thời gian phản xạ thính-vận động từ 229,12±22,09 ms kéo dài lên 260,69±28,71 ms; Thời gian phản xạ thị-vận động từ 246,74±24,05 ms kéo dài lên 258,28±34,01 ms. Mức độ giảm sút các chỉ tiêu tâm sinh lý của cong nhân Cáp điện thoại lớn hơn nhóm đối chứng và và tăng theo cường độ công việc có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu trên thể hiện sự mệt mỏi rõ của công nhân Cáp điện thoại trong quá trình lao động.

Từ khóa: công nhân Cáp điện thoại, Bưu điện

     SUMMARY

Comparative cross-sectional study was conducted on 72 workers of Telephone Cable and 30 control subjects in the postal service.

Research results showed that there are statistically significant decrease of psycho-physiological indicators of workers of Telephone Cable before compared to after working cases: Memory from 7.71±1.53 digits decreased to 5.59±1.69 digits; Note from 539.30±134.02 letters fell to 469.23±193.27 letters; the auditory-motor reflex time from 229.12±22.09 ms extended to 258.28±34.01 ms; the optic-motor reflex time prolonged from 246.74±24.05 ms to 258.28±34.01 ms. The decline of psycho-physiological indicators of workers of Telephone Cable is much more than control group and increased in proportion with working intensity with statistical significance. Results of study clearly showed the worn-out status of workers of Telephone Cable in working cases.

Keywords: workers of Telephone Cable, postal service 

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm