TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 2, ngày 21/4/2014  
Thông tin thư viện
26/10/2013 - 01:47:19 PM
NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT TẠI XÃ PHÚ LÝ, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010
TRẦN ĐỖ HÙNG, ĐINH VĂN THIÊN
 TÓM TẮT

Nghiên cứu ngang mô tả có phân tích được thực hiện từ tháng 03/2010 đến tháng 05/2011 với kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, với số hộ của xã là 2623 hộ, k = 2623 / 400. Kết quả thu được như sau.

Kiến thức đúng: Có 87,8% số người có kiến thức đúng về triệu chứng bệnh sốt rét, 98,5 % số người biết đúng về đường lây truyền sốt rét do muỗi đốt, 100% số người biết đúng là bệnh sốt rét có thể phòng chống được, 82, 3% số người biết đúng cả 3 biện pháp phòng chống sốt rét.

Thái độ đúng: 93,8% số người có thái độ chấp nhận xét nghiệm máu khi có sốt, 94,8% số người chấp nhận đến cơ sở y tế nhà nước khi có sốt, 99,5% số người chấp nhận ngủ mùng để phòng chống sốt rét, 98,8% số người chấp nhận tẩm mùng bằng hóa chất diệt muỗi.

Thực hành đúng: 98,5% số người thực hành đúng về ngủ mùng là ngủ mùng thường xuyên về ban đêm, 97,0% số người thực hành đúng về tẩm mùng là năm 2010 có đem mùng đi tẩm hóa chất diệt muỗi, 66,8% số người thực hành đúng về giặt mùng có tẩm hóa chất là giặt mùng trên 6 tháng sau khi tẩm, 91% số người thực hành đúng về việc lựa chon các dịch vụ khi bị sốt là đến cơ sở y tế nhà nước hoặc y tế tư nhân.

Các yếu tố liên quan: Yếu tố dân tộc người kinh có kiến thức, thái độ và thực hành đúng (93,8%; 99,7%; 99,4%) cao hơn người dân tộc khác (90,9%; 97,7%; 95,3%).Yếu tố tuổi ở lứa tuổi > 40 tuổi có kiến thức, thái độ và thực hành đúng (93,9%; 99,6%; 99,3%) cao hơn nhóm tuổi 18-40 (92,7%; 99,2%; 98,4%). Yếu tố giới: Nam có thái độ đúng (100%) cao hơn nữ (98.6%), nhưng nữ lại có kiến thức và thực hành đúng (95,1 %, 100%) cao hơn nam (92,6%; 98,4%). Yếu tố trình độ học vấn: Những người có trình độ học vấn ³ THCS có kiến thức, thái độ đúng(95,3%; 100%) cao hơn ở người có trình độ học vấn £Tiểu học(92,1%; 99,1%),. Nhưng những người có trình độ học vấn £Tiểu học(99,1%) thực hành đúng cao hơn nhóm người có trình độ học vấn ³ THCS (98,8%).

Từ khóa: kiến thức, thái độ, thực hành, phòng chống, sốt rét

SUMMARY

Studies have described horizontal analysis is made from 03/2010 to 05/2011 with random sampling technique system, with the social status of households is 2623, k = 2623 / 400. The results are as follows.

Knowledge true: There are 87.8% of people with the right knowledge about the symptoms of malaria, 98.5% of those who correctly malaria transmission by mosquitoes, 100% of people said is true malaria can be prevented, 82. 3% of people know all 3 correct malaria prevention measures.

The right attitude: 93.8% of people are accepting of when the fever blood test, 94.8% of those accepted to the state health department to have fever, 99.5% of people accept sleep mosquito nets to prevent malaria, 98.8% of people accept laced with insecticide mosquito nets.

 Practice correct: 98.5% of the correct practice of mosquito bed nets are often sleep at night, 97.0% of correct practice is impregnated mosquito nets in 2010 to provide insecticide impregnated, 66.8% of the correct practice of cleaning chemicals are impregnated mosquito nets washing over 6 months after impregnation, 91% of the true practice of choosing the service when a fever is to the medical facility State or private sector.

The relevant factors: the ethnic element of knowledge, attitude and practice properly (93.8%, 99.7%, 99.4%) was higher than other ethnic groups (90.9%; 97.7%, 95.3%). factor in old age > 40 years old have the knowledge, attitude and practice properly (93.9%, 99.6%, 99.3%) higher age groups 18-40 (92.7%, 99.2%, 98.4%). Factor World: South have the right attitude (100%) than women (98.6%), but women have the right knowledge and practice (95.1%, 100%) than men (92.6%, 98, 4%). Education factor: People with ³ secondary education have the knowledge, attitude (95.3%, 100%) was higher in people with primary education £ (92.1%; 99.1%). But those with a primary education level £ (99.1%) higher than the right practice group with ³ secondary education (98.8%).

Keywords: knowledge, attitude, practice, prevention, malaria

 
Hãy soạn tin "SMS YHTH M4571" gửi 8785 để download tài liệu này!
(Chú ý: Nội dung tin nhắn không bao gồm ký tự ngoặc kép - ")
Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, HO RA MÁU DO LAO PHỔI MỚI VÀ LAO PHỔI ĐÃ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG (07/02/2014 - 04:31:29 PM)
NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI LÕM NGỰC 229 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT XÂM LẤN TỐI THIỂU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (07/02/2014 - 04:30:32 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP LẤY KHUÔN KHỞI ĐỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LẤY KHUÔN SƠ KHỞI THÔNG THƯỜNG TRONG BÌNH PHỤC THÁO LẮP HOÀN TOÀN PHẦN TRÊN (07/02/2014 - 04:29:17 PM)
NHẬN XẾT CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BỆNH BASEDOW (07/02/2014 - 04:27:14 PM)
MÔ TẢ TRƯỜNG HỢP TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO GIUN LƯƠN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG (07/02/2014 - 04:00:23 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH GAN 3 THÌ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH SÁN LÁ GAN LỚN TẠI BỆNH VIỆN TỉNH THANH HÓA NĂM 2011 - 2013 (07/02/2014 - 03:58:43 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ BỔ SUNG SẮT/ACID FOLIC HÀNG TUẦN LIÊN TỤC VÀ HÀNG TUẦN NGẮT QUÃNG LÊN TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU Ở PHỤ NỮ 20-35 TUỔI TẠI 3 XÃ THUỘC HUYỆN LỤC NAM, BẮC GIANG (07/02/2014 - 03:57:22 PM)
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHỈ ĐỊNH CÁC XÉT NGHIỆM THUỘC BỘ MỠ TRONG MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP (07/02/2014 - 03:56:28 PM)
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ LÝ DO VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MISOPROSTOL TRONG PHÁ THAI TỪ 17 ĐẾN 22 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG (07/02/2014 - 03:55:48 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ẢO GIÁC TRÊN BỆNH NHÂN SỬ DỤNG CHẤT DẠNG AMPHETAMINE ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN QUỐC GIA (07/02/2014 - 03:54:31 PM)
KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT SAU ĂN CủA SẢN PHẨM TRÀ CỎ SỮA TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 (07/02/2014 - 03:53:58 PM)
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ HẠ HỌNG (07/02/2014 - 03:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI MẮC PHẢI TẠI CỘNG ĐỒNG (07/02/2014 - 03:50:18 PM)
HIỆU QUẢ CAN THIỆP VỀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC THAI TRONG SINH CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 2 TUỔI TẠI 5 TỈNH MIỀN NÚI (07/02/2014 - 03:49:35 PM)
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI BIẾN THIÊN NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUYSP 2 CÓ TỔN THƯƠNG THẬN VÀ MỐI LIÊN QUAN BIẾN THIÊN NHỊP TIM VỚI HB (07/02/2014 - 03:48:51 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT

Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm Quà tặng