TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 5, ngày 21/6/2018  
Thông tin thư viện
26/10/2013 - 01:47:19 PM
NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT TẠI XÃ PHÚ LÝ, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010
TRẦN ĐỖ HÙNG, ĐINH VĂN THIÊN
 TÓM TẮT

Nghiên cứu ngang mô tả có phân tích được thực hiện từ tháng 03/2010 đến tháng 05/2011 với kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, với số hộ của xã là 2623 hộ, k = 2623 / 400. Kết quả thu được như sau.

Kiến thức đúng: Có 87,8% số người có kiến thức đúng về triệu chứng bệnh sốt rét, 98,5 % số người biết đúng về đường lây truyền sốt rét do muỗi đốt, 100% số người biết đúng là bệnh sốt rét có thể phòng chống được, 82, 3% số người biết đúng cả 3 biện pháp phòng chống sốt rét.

Thái độ đúng: 93,8% số người có thái độ chấp nhận xét nghiệm máu khi có sốt, 94,8% số người chấp nhận đến cơ sở y tế nhà nước khi có sốt, 99,5% số người chấp nhận ngủ mùng để phòng chống sốt rét, 98,8% số người chấp nhận tẩm mùng bằng hóa chất diệt muỗi.

Thực hành đúng: 98,5% số người thực hành đúng về ngủ mùng là ngủ mùng thường xuyên về ban đêm, 97,0% số người thực hành đúng về tẩm mùng là năm 2010 có đem mùng đi tẩm hóa chất diệt muỗi, 66,8% số người thực hành đúng về giặt mùng có tẩm hóa chất là giặt mùng trên 6 tháng sau khi tẩm, 91% số người thực hành đúng về việc lựa chon các dịch vụ khi bị sốt là đến cơ sở y tế nhà nước hoặc y tế tư nhân.

Các yếu tố liên quan: Yếu tố dân tộc người kinh có kiến thức, thái độ và thực hành đúng (93,8%; 99,7%; 99,4%) cao hơn người dân tộc khác (90,9%; 97,7%; 95,3%).Yếu tố tuổi ở lứa tuổi > 40 tuổi có kiến thức, thái độ và thực hành đúng (93,9%; 99,6%; 99,3%) cao hơn nhóm tuổi 18-40 (92,7%; 99,2%; 98,4%). Yếu tố giới: Nam có thái độ đúng (100%) cao hơn nữ (98.6%), nhưng nữ lại có kiến thức và thực hành đúng (95,1 %, 100%) cao hơn nam (92,6%; 98,4%). Yếu tố trình độ học vấn: Những người có trình độ học vấn ³ THCS có kiến thức, thái độ đúng(95,3%; 100%) cao hơn ở người có trình độ học vấn £Tiểu học(92,1%; 99,1%),. Nhưng những người có trình độ học vấn £Tiểu học(99,1%) thực hành đúng cao hơn nhóm người có trình độ học vấn ³ THCS (98,8%).

Từ khóa: kiến thức, thái độ, thực hành, phòng chống, sốt rét

SUMMARY

Studies have described horizontal analysis is made from 03/2010 to 05/2011 with random sampling technique system, with the social status of households is 2623, k = 2623 / 400. The results are as follows.

Knowledge true: There are 87.8% of people with the right knowledge about the symptoms of malaria, 98.5% of those who correctly malaria transmission by mosquitoes, 100% of people said is true malaria can be prevented, 82. 3% of people know all 3 correct malaria prevention measures.

The right attitude: 93.8% of people are accepting of when the fever blood test, 94.8% of those accepted to the state health department to have fever, 99.5% of people accept sleep mosquito nets to prevent malaria, 98.8% of people accept laced with insecticide mosquito nets.

 Practice correct: 98.5% of the correct practice of mosquito bed nets are often sleep at night, 97.0% of correct practice is impregnated mosquito nets in 2010 to provide insecticide impregnated, 66.8% of the correct practice of cleaning chemicals are impregnated mosquito nets washing over 6 months after impregnation, 91% of the true practice of choosing the service when a fever is to the medical facility State or private sector.

The relevant factors: the ethnic element of knowledge, attitude and practice properly (93.8%, 99.7%, 99.4%) was higher than other ethnic groups (90.9%; 97.7%, 95.3%). factor in old age > 40 years old have the knowledge, attitude and practice properly (93.9%, 99.6%, 99.3%) higher age groups 18-40 (92.7%, 99.2%, 98.4%). Factor World: South have the right attitude (100%) than women (98.6%), but women have the right knowledge and practice (95.1%, 100%) than men (92.6%, 98, 4%). Education factor: People with ³ secondary education have the knowledge, attitude (95.3%, 100%) was higher in people with primary education £ (92.1%; 99.1%). But those with a primary education level £ (99.1%) higher than the right practice group with ³ secondary education (98.8%).

Keywords: knowledge, attitude, practice, prevention, malaria

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm