TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 7, ngày 25/3/2023  
Thông tin thư viện
29/10/2013 - 02:26:59 PM
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHU TRÌNH PDCA VÀ MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG Ở 45 BỆNH VIỆN PHÍA NAM NĂM 2011
NGUYỄN TRỌNG KHOA - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ĐỖ VĂN NIỆM - Bệnh viện Nhi đồng 1-Tp HCM
 TÓM TẮT:

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng áp dụng chu trình cải tiến chất lượng PDCA, mô hình chất lượng đang được áp dụng và nhân lực phụ trách về quản lý chất lượng tại 45 bệnh viện khu vực phía Nam năm 2011.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, phối hợp định tính và định lượng qua phỏng vấn sử dụng bảng hỏi đối với 73 cán bộ lãnh đạo và quản lý của 45 bệnh viện phía Nam năm 2011.

Kết quả: 38,2% số lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của bệnh viện chưa biết hoặc biết mà không áp dụng chu trình PDCA. Những lĩnh vực đã áp dụng phổ biến nhất là an toàn sử dụng thuốc: 37 (82,2%), kiểm soát nhiễm khuẩn: 40 (88,9%), an toàn phẫu thuật: 36 (80,0%), hài lòng người bệnh: 34 (75,6%), an toàn truyền máu: 33 (73,3%), tiêm an toàn: 29 (64,4%). Có 19 bệnh viện (42,2%) đã áp dụng ít nhất 1 mô hình quản lý chất lượng, 18 bệnh viện áp dụng ISO 9001; Có 5 bệnh viện (11,1%) đã đạt ISO 14001, 5 bệnh viện đạt ISO 15189, 3 (6,6%) đã áp dụng TQM, 4 bệnh viện (8,8%) đã áp dụng kiểm định chất lượng bệnh viện (hospital accreditation). 17 bệnh viện (37,7%) có cán bộ phụ trách về quản lý chất lượng; có 12 bệnh viện đã có đơn vị quản lý chất lượng; nhưng chỉ có 3 bệnh viện có cán bộ chuyên trách chất lượng làm việc toàn thời gian.

Kết luận: Tỷ lệ bệnh viện biết và áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến chất lượng còn thấp. Đa số bệnh viện còn chưa có cơ cấu tổ chức và nhân lực chuyên trách về quản lý chất lượng. Mô hình quản lý chất lượng hiện được quan tâm nhiều là ISO 9001. Một số bệnh viện đã bắt đầu quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài theo mô hình đánh giá và công nhận chất lượng.

Từ khóa: quản lý chất lượng bệnh viện, chu trình PDCA, hệ thống quản lý chất lượng ISO, Quản lý chất lượng tổng thể - TQM, đánh giá và công nhận chất lượng.

SUMMARY

Objectives: To evaluate the situation of applying PDCA cycle, quality models had been applied and staff working in quality field in 45 hospitals in the South of Vietnam in 2011.

Subjects and method: Cross sectional survey, including quantitive and qualitative through interviewing by questionnaires among of 73 leaders and managers from 45 hospitals in the South of Vietnam in 2011.

Results: Among of 38.2% hospital leaders and managers do not know about or know but do not apply PDCA cycle in real life. The areas have been applied commonly are safe medicine use: 37 (82.2%), infection control: 40 (88.9%), surgery safety: 36 (80.0%), patient satisfaction: 34 (75.6%), safe blood transfusion: 33 (73.3%), safe injections: 29 (64.4%). There are 19 hospitals (42.2%) had applied at least one of quality management models, 18 applying ISO 9001; 5 hospitals (11.1%) having ISO 14001 certification, 5 hospitals having ISO 15189 certification, 3 (6.6%) applying TQM, 4 hospitals (8.8%) had done accreditation. There are 17 hospitals (37.7%) having quality staff; 12 hospitals had established quality unit; but only 3 have full-time staff working in quality field.

Conclusion: The rate of hospitals, who had known and PDCA cycle in quality improvement, is low. Most of them have not quality structure and full-time staff working in quality management. The quality model have been concerned is ISO 9001. Some hospitals have started to study and apply foreign hospital quality standards in the way of accreditation and certification.

Keywords: hospital quality management, Plan-Do-Check-Act cycle, Quality management system - ISO, Total Quality Management - TQM, accreditation and quality certification.

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm