TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 6, ngày 20/9/2019  
Thông tin thư viện
29/10/2013 - 03:58:14 PM
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PROGESTERONE VÀO NGÀY TIÊM HCG ĐẾN KẾT QUẢ CỦA CÁC CHU KỲ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
ĐÀO LAN HƯƠNG, TÔ MINH HƯƠNG, ĐINH THUÝ LINH, NGUYỄN THỊ NĂM HẬU Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
 TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định ngưỡng tăng nồng độ Progesterone (P) vào ngày tiêm hCG của các phác đồ kích thích buồng trứng (KTBT). Mô tả một số mối liên quan giữa ngưỡng tăng nồng độ P với kết quả của các chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON).

Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu (NC) mô tả cắt ngang, lựa chọn 159 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn, các đối tượng NC sẽ được thực hiện TTTON với 1 trong 3 phác đồ KTBT.

Kết quả: Giá trị P trung bình chung cho cả 3 phác đồ là 1,13±0,66 ng/ml. NC của chúng tôi chọn ngưỡng P >1,4 ng/ml để tìm mối liên quan với đặc điểm và kết quả của các phác đồ KTBT. Ở nhóm P >1,4ng/ml nồng độ E2 cao hơn so với nhóm P4 £ 1,4ng/ml, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ có thai lâm sàng chung cho cả 3 phác đồ ở nhóm P £ 1,4ng/ml cao hơn so với nhóm P >1,4ng/ml. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với OR = 3,04 CI; 95%(1,05- 10,67). Tỷ lệ có thai của nhóm P4 £ 1,4 ng/ml ở phác đồ 1 (PĐ1), phác đồ 2 (PĐ2) và phác đồ 3 (PĐ3) lần lượt là 40%, 20% và 28, 3% cao hơn so với nhóm có ngưỡng P > 1,4 ng/ml.

Kết luận: P >1,4 ng/ml ngày tiêm hCG được xác định là ngưỡng tăng nồng độ P chung cho cả 3 phác đồ. Tỷ lệ có thai ở nhóm bệnh nhân có nồng độ P £1,4 ng/ml cao hơn 3,04 lần so với nhóm bệnh nhân có nồng độ P> 1,4 ng/ml với 95%CI (1,05- 10,67).

Kiến nghị: Nếu P>1,4ng/ml cần cân nhắc ngày tiêm hCG hoặc đông phôi toàn bộ.

Từ khóa: nồng độ Progesterone, hCG.

SUMMARY

Objectives: To determine the threshold of the increase of Progesterone blood level [P] at the day of hCG by diverse procedures of stimulating of the ovary (SO). To describe some relationships between the thresholds of the increase of P and the result of IVF cycles. Subjects and methods: In a horizontal describing study: 159 patients who met the standard were chosen. The subjects were submitted to IVF by one of three procedures. Result:The mean value of P of all three procedures are 1.13±0,66 ng/ml. Our study took the threshold of P>1.4 ng/ml to search the relationship with the feature and result of this IVF procedure. In the group of P>1.4 ng/ml E2 levels are higher than the group of P4£1.4ng/ml, the difference has statistical significance. The rate of clinical pregnancy in all three procedures of the group of P£1,4 ng/ml was higher than the group of P>1.4 ng/ml. The difference was statistically significant with OR = 3.04 CI; 95%(1.05 - 10.67). The pregnancy rate of the group P4£1.4 ng/ml in the procedure 1 (PĐ1), the procedure 2 (PĐ2) and the procedure 3 (PĐ3) were consecutively 40%, 20% and 28.3% higher than the group of the threshold P> 1.4 ng/mg. Conclusion: P >1.4 ng/ml at the day of hCG was determined as the threshold of the increase of P level for all. The pregnancy rate of the group P£ 1.4ng/ml was higher by 3.04 times in comparison with the group of patients of P>1.4ng/ml with 95% CI (1.05-10.67). Recommendation: If P>1.4 ng/ml it is recommended to think thoroughly about the day of injection of hCG or freezing all foetuses.

Keywords: Progesterone blood level, hCG.Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm